Konferencja z cyklu Lustro mediów

Google: uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Ważne terminy
2017

10 września

termin zgłoszenia referatu


2017

17 września

informacja o akceptacji referatu


2017

1 października

wniesienie opłaty konferencyjnej


2017

20 października

termin nadesłania artykułu

Opłaty


Uczestnicy – udział czynny

450 zł

Uczestnicy – udział bierny

250 zł

Uczestnicy studiów doktoranckich

200 zł

Udział w roli słuchacza

0 zł


Informacje

Opłata za udział w Konferencji obejmuje: udział we wszystkich sesjach, przerwy kawowe, lunch, publikację w czasopiśmie (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji).

Jeżeli autorów jest dwóch, koszt uczestnictwa czynnego jednej z osób zmniejsza się o połowę.

Opłata konferencyjna nie obejmuje: kosztów dojazdu oraz noclegów.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek Pomorskiego Instytutu Naukowego:
Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka
19 1050 1764 1000 0024 1798 6904

Ulica: Antoniego Abrahama 1 A
Kod pocztowy: 80-307
Miejscowość: Gdańsk

Rachunki wystawiamy po zaksięgowaniu środków na koncie. Przesyłamy wersje elektroniczne. Wersje drukowane na życzenie będą do odebrania w dniu Konferencji.

Uwaga! W przypadku uzyskania negatywnej recenzji organizatorzy nie przewidują zwrotu dokonanej opłaty.