Konferencja z cyklu Lustro mediów

Google: uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Publikacja


Planujemy wydanie specjalnych numerów czasopism „Zarządzanie Mediami” (6 p.) i „Zarządzanie w Kulturze” (14 p.).

Zachęcamy do przysyłania tekstów w jęz. angielskim.

Wymagania edytorskie

W zgłoszonym tekście muszą znajdować się następujące elementy:

  • imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów,
  • tytuł artykułu w języku polskim,
  • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu,
  • słowa klucze w języku polskim i angielskim,
  • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Tekst 
•    plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
•    czcionka 12 punktów Times New Roman
•    interlinia 1,5 wiersza
•    lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
•    druk jednostronny
•    przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym

Ilustracje
•    ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
•    każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
•    fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu
•    wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
•    rysunki – w postaci plików *cdr lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji

Opisy bibliograficzne
•    opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie tradycyjny sposób zapisu