Konferencja z cyklu Lustro mediów

Google: uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Programw wersji do druku

PROGRAM

9.00-9.20

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Sala Wystaw Czasowych

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jan Kreft


9.20-11.00

SESJA PLENARNA
Sala Wystaw Czasowych

9.20-9.40 | Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Amazon, Apple, Facebook i Google
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

9.40-10.00 | Do ut des we współczesnym świecie czyli o ekonomicznych skutkach „darmowego” komunikowania i nie tylko
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński

10.00-10.20 | Prawda czasu i prawda ekranu – Wikipedia i Google
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Centrum Badawcze CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces), Akademia Leona Koźmińskiego

10.20-10.40 | Łowcy androidów kontra front wyzwolenia danych (wizje posthumanistycznej hodowli postprawdy)
dr hab. Sławomir Magala, prof. UJ
Rotterdam School of Management; Erasmus University Rotterdam

10.40-11.00 | We władzy algorytmów. W stronę socjologii cyfrowej
dr hab. Magdalena Szpunar
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA


11.30-12.30

PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM RED. EDWINA BENDYKA
Sala Wystaw Czasowych

Prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

12.30-14.10

SESJA PLENARNA
Sala Wystaw Czasowych

12.30-12.50 | Google jako alternatywne źródło edukacji. Beneficja i zagrożenie dla oficjalnego systemu
dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Uniwersytet Śląski

12.50-13.10 | Algorytmy trybalizacji – algorytmy zrozumienia
dr hab. Jarosław Flis
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

13.10-13.30 | Google i Gogol – zarządzanie śmiechem (z samych siebie)…
dr hab. Roman Batko, prof. UJ
Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński

13.30-13.50 | Hakerzy i sygnaliści. Google w czasach cyfrowej solidarności
dr Jacek Kołtan
Europejskie Centrum Solidarności

13.50-14.10 | Postwładza – Google i Facebook mityczne i (nie)medialne
dr hab. Jan Kreft
Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński

14.10-15.00

PRZERWA OBIADOWA W RESTAURACJI AMBERSIDE


15.00-16.00

ZWIEDZANIE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI


16.00-19.00

SESJA NAUKOWA 1
Sala nr 4

Sekcji przewodniczy:
prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas


16.00-16.15
| Poza algorytm. Humanistyka cyfrowa w badaniu społecznych reakcji na treści o tematyce historycznej
dr hab. Urszula Jarecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

16.15-16.30
| W cieniu Googla – wartość rynkowa mediów
dr. hab. Jan Kania, Politechnika Koszalińska, prof. PK

16.30-16.45
| Wszystko na pokaz? Zmiany w społecznym rozumieniu prywatności pod wpływem popularnych blogów lifestylowych
dr Michalina Rutka, Uniwersytet Gdański

16.45-17.15
| Nadmiar wolności źródłem opresji – przyczyny fiaska serwisu społecznościowego Google Plus
mgr Monika Hapek, Uniwersytet Jagielloński

17.15-17.30
| Przerwa

17.30-17.45
| Internet jako nośnik pamięci o przeszłości i dziedzictwie kulturowym
dr Łucja Kapralska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

17.45-18.00
| Człowiek w „sieci„ Google’a – prawo do bycia zapomnianym
dr Katarzyna Forst, Uniwersytet Śląski w Katowicach

18.00-18.15
| Współczesne transgresje pracy na przykładzie Google Inc.
dr Bartosz Mika, Uniwersytet Gdański

18.15-18.30
| Monitorowanie wpływu reklam internetowych na stacjonarne decyzje zakupowe klienta na przykładzie Google
Patrycja Hendzel, Uniwersytet Jagielloński

18.30-19.00
| Dyskusja


16.00-19.00

SESJA NAUKOWA 2
Sala nr 5

Sekcji przewodniczy:
dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM


16.00-16.15
| Identyfikacja kluczowych determinant efektywności narzędzia Google Adwords
dr hab. inż. Grzegorz Szymański, Politechnika Łódzka

16.15-16.30
| Pozycjonowanie reputacji, czyli Search Engine Optimization w zarządzaniu problemowym
dr Adam Drosik, Uniwersytet Opolski

16.30-16.45
| Kreowanie reputacji marki w wyszukiwarkach – szanse i zagrożenia
dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

16.45-17.00
| O Customer Relationship Management i „googlowaniu” w praktyce firm sektora MŚP
dr Marzena Mamak-Zdanecka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

17.00-17.15
| Dyskusja

17.15-17.30
| Przerwa

17.30-17.45
| Człowiek w świecie informacji
dr Tadeusz Sznajderski, Uniwersytet Gdański

17.45-18.00
| Google pierwszym źródłem (dez)informacji?
mgr Paweł Nowak, Uniwersytet Jagielloński

18.00-18.15
| O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych
mgr Klaudia Skelnik, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

18.15-18.30
| Quid est veritas? Od Poncjusza Piłata do Google, czyli utopijność pojęcia prawdy w dobie cyfrowej rewolucji
mgr Jakub Kuś; mgr Rafał Węgrzyn, Filia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

18.30-18.45
| Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE) jako nowoczesne narzędzie komunikacji administracji państwowej z obywatelami
mgr Marcin Maliszewski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

18.45-19.00
| Dyskusja

16.00-19.00

SESJA NAUKOWA 3
Mediateka

Sekcji przewodniczy:
dr Konrad Knoch


16.00-16.15
| Google Our Freedom – narzędzia Google, social media i nowoczesne technologie a katalońska droga do niepodległości
dr Agnieszka Grzechynka, Akademia Ignatianum w Krakowie

16.15-16.30
| Reforma RAI „alla polacca„ we włoskich mediach społecznościowych
dr Maciej Miżejewski, Uniwersytet Jagielloński

16.30-16.45
| Google dla lepszego dziennikarstwa? Wspieranie dziennikarzy przez polskie NGO na Ukrainie
mgr Aleksandra Galus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16.45-17.00
| Google – królestwo słowa w uniwersum obrazu
mgr Justyna Skrzypnik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

17.00-17.15
| Dyskusja

17.15-17.30
| Przerwa

17.30-17.45
| Zarządzanie kulturowe jako element strategii kształtowania kapitału społecznego szkoły
dr Joanna Juszczyk-Rugałło, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

17.45-18.00
| Google it! Tracing Perceptions of Education
mgr Katarzyna Baliga-Nicholson, Uniwersytet Jagielloński

18.00-18.15
| Strategie mediów wobec zjawiska baniek poznawczych
mgr Joanna Szpyt-Wiktorowska, Uniwersytet Jagielloński

18.15-18.30
| Google – znajomy, który wie o Tobie wszystko – o granicach prywatności w sieci
mgr Dawid Kujawa, mgr Marcin Wojciechowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18.30-18.45
| Facebook jako narzędzie kreowania wizerunku polskich uczelni
dr Małgorzata Łosiewicz; dr Beata Derkacz, Uniwersytet Gdański

18.45-19.00
| Dyskusja

19.00-19.15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Sala Wystaw Czasowych