Konferencja z cyklu Lustro mediów

Google: uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Obszary tematyczne

Ze względu na wielość i różnorodność spojrzeń na rolę Google proponujemy dyskusje w następujących obszarach tematycznych:

Posthumanizm
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing
Digital hummanities
Teoria krytyczna mediów
Zarządzanie mediami