Konferencja z cyklu Lustro mediów

Google: uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

O konferencji


Celem konferencji jest krytyczna refleksja na temat społecznego i gospodarczego znaczenia wyszukiwarki Google jako dominującego podmiotu w jego społecznym i humanistycznym wymiarze.
Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką nowych mediów, dziennikarstwa, transhumanizmu, robotyzacji, korporacyjnej kolonizacji, agregacji danych, treści i audytoriów, marketingowego wymiaru nowych mediów oraz problematyki wykluczenia cyfrowego.

Konferencja jest kontynuacją cyklu „Lustro Mediów”. Pierwsza edycja pod hasłem „Facebook. Lustro mediów” została zorganizowana w 2015 roku.

Organizatorzy Konferencji:

Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański

Europejskie Centrum Solidarności

Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka