Konferencja z cyklu Lustro Mediów

Google: uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Szanowni Państwo!


Tematem Konferencji jest Google, a skłania nas do jej zorganizowania potrzeba krytycznej refleksji nad fenomenem organizacji, której humanistyczny i gospodarczy wymiar wykracza poza granice dyscyplin naukowych tradycyjnie wymienianych w kontekście badań mediów.

Google, jako część Alphabetu, jawi się z naukowej perspektywy jako wielowymiarowy podmiot: źródło wiedzy i informacji, dominujący podmiot rynkowy, ośrodek sprawowania władzy, organizacja zarządzająca unikatowym algorytmem, kodem i protokołem oraz, najczęściej, jako wyszukiwarka – element korporacji gromadzącej unikatowe pod względem zakresu i zasięgu bazy informacji o ludzkich zachowaniach oraz danych personalnych.

Tym i innym zagadnieniom związanym z Google pragniemy poświęcić Konferencję, na którą zapraszamy naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, zajmujących się zarządzaniem mediami, komunikacją społeczną, obszarem digital humanities, krytyczną teorią mediów, a także bazami danych w nowych mediach, robotyzacją, agregacją treści i audytoriów oraz kulturowym i marketingowym wymiarem Google.

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Europejskiego Centrum Solidarności oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka.Przewodniczący Komitetu Naukowego


dr hab. Jan Kreft, Uniwersytet Jagielloński


prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet JagiellońskiOrganizatorzy


Keynote Speakers

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/04/Roman_Batko_514x768.png

BIO

BIO


prof. UJ dr hab.

Roman Batko

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/04/Bendyk-Edwin-e1492272768695.png

BIO

BIO


red.

Edwin Bendyk

Tygodnik Polityka

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/09/Krystyna-Doktorowicz.jpg

BIO

BIO


prof. UŚ dr hab.

Krystyna Doktorowicz

Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Uniwersytet Śląski

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2015/12/JaroslawFlis2.jpg

BIO

BIO


dr hab.

Jarosław Flis

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/09/Gaweł_kwadrat-355x500.jpg

BIO

BIO


dr hab.

Łukasz Gaweł

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/04/Goban-Klas-Tomasz.jpg

BIO

BIO


prof. zw. dr hab.

Tomasz Goban-Klas

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jemielniak_Dariusz_555x830.png

BIO

BIO


prof. zw. dr hab.

Dariusz Jemielniak

Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Centrum Badawcze CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces), Akademia Leona Koźmińskiego

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/04/Kreft-Jan.jpg

BIO

BIO


dr hab.

Jan Kreft

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/03/Magala-Sławomir.jpg

BIO

BIO


prof. UJ dr hab.

Sławomir Magala

Rotterdam School of Management; Erasmus University Rotterdam

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nierenberg-Bogusław.jpg

BIO

BIO


prof. zw. dr hab.

Bogusław Nierenberg

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

http://google-konferencja-gdansk.pl/wp-content/uploads/2017/04/Szpunar-Magdalena-1.jpg

BIO

BIO


dr hab.

Magdalena Szpunar

Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie